(+45) 31 70 36 66 kontakt@hoejmanns.dk

Påbud fra Arbejdstilsynet

Hvad er et påbud inden for kategorien psykisk arbejdsmiljø?

Et påbud gives, når Arbejdstilsynet har mistanke om, at der er komplekse problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Hvis Arbejdstilsynet giver jeres arbejdsplads et påbud, pålægger det jer at løse problemerne straks eller inden for en bestemt frist i samarbejde med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Hvad gør I, hvis I har fået et påbud?

Har I fået et påbud fra Arbejdstilsynet om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, er vi autoriserede til at rådgive jer. Som autoriserede psykiske arbejdsmiljørådgivere er vi klædt på til at tage os af alle typer rådgivning og er garanter for, at problemet bliver løst, så det lever op til Arbejdstilsynets krav.

Typer af problemer, som kan give påbud om autoriseret rådgivning, er alvorlige krænkende handlinger over længere tid eller på grov vis, herunder:

mobning – rov- og konfliktmobning

seksuel chikane

vold

Målet med rådgivningen er at bistå med at skabe et sundt og produktivt arbejdsfællesskab. Som mangeårige rådgivere har vi langvarig erfaring med at støtte processen frem mod et bedre arbejdsmiljø i både private virksomheder og offentlige institutioner.

Sådan arbejder vi sammen med jer ved påbud

  1. Skriftlig aftale om rådgivningen inden for Arbejdstilsynets frist
  2. Undersøge og dokumentere risikofaktorer
  3. Inddrage, rådgive og vejlede ledere og medarbejdere med henblik på at synliggøre og italesætte de psykosociale konflikter og problemer
  4. Udarbejde og støtte initiativer, der kan forebygge en gentagelse af problemerne
  5. Orientere arbejdsmiljørepræsentanter for de ansatte om rådgivningen
  6. Digitalt redegøre for og dokumentere over for Arbejdstilsynet, hvordan påbuddet er efterkommet

I får rådgivere med:

solidt kendskab til psykisk arbejdsmiljø og ledelse

fokus på at arbejde struktureret og målrettet

indsigt i menneskelige ressourcer

indsigt i ledelse af det psykiske arbejdsmiljø

rutine i at rådgive om psykisk arbejdsmiljø

høj grad af involvering – vi er kendte for at sige det, andre ikke tør sige

en imødekommende og professionel stil

nysgerrighed, respekt og fortrolighed

Hvor lang tid tager det?

Det afhænger af omfanget af problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Vi arbejder projektbaseret, og et samarbejde med os indledes altid med indgåelse af en aftale og slutter med, at vi sørger for den skriftlig dokumentation over for jer og Arbejdstilsynet.

Kontakt os for en dialog om jeres udfordringer.

Annette Højmann

(+45) 31 70 36 66

4 + 11 =

Bellinisvej 26
9200 Aalborg SV

CVR: 37 44 50 37

kontakt@højmanns.dk
(+45) 31 70 36 66

Man - fre: 9.00 - 16.00

Bellinisvej 26
9200 Aalborg SV

CVR: 37 44 50 37

kontakt@højmanns.dk
(+45) 31 70 36 66

Man - fre: 9.00 - 16.00