Konstruktiv konflikthåndtering

Konflikthåndtering er et stærkt værktøj på arbejdspladsen og i privatlivet. Konflikter er næsten uundgåelige men de bør aldrig ignoreres. Uløste konflikter vil påvirke både dig og dine kollegaer negativt, og det vil gå ud over ens motivation og engagement. Dette gør sig gældende på arbejdspladsen, og det kan også nemt gå ud over ens privatliv. Hos Højmanns hjælper vi jer med at forebygge konflikter og med at løse eksisterende konflikter på en effektiv og konstruktiv maner.

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Vi har alle små eller store aspekter ved arbejdet som forstyrre vores arbejdsglæde. Det vigtige er at finde en god måde at løse det på. Vi hjælper jer med konflikthåndtering ved at finde frem til kernen af problemet og finde frem til en løsning sammen.

Konflikter og uenigheder er en naturlig del af arbejdslivet og kan være årsagen til store frustrationer på en arbejdsplads, hvilket kan bringe negative efterfølger med sig. Konflikter kan dog også være med til at tvinge positiv udvikling i virksomheden. Hvis arbejdet er gået i stå eller kører i de samme vaner, kan det være meget behjælpeligt med konflikter eller ændringer.

Det er derfor vigtigt at vi på arbejdspladsen har en åben kultur, der byder konflikt og konstruktive samtaler velkomne. På den måde kan ansatte trygt tale om uenigheder og påtage konflikter med et konstruktivt fokus.

Håndtering af konflikter

Når der er tale om konflikthåndtering er det vigtigste at skabe gode og sikre rammer, hvor man kan skabe en fri dialog om problemet. På den måde håndteres konflikten på en sund og effektiv måde for alle parter. Samtidig er det vigtigt at sætte tid til side, så alle kan blive hørt. På den måde er der ikke er nogen der føler sig overset. En ting er at håndtere konflikt, en anden er at skabe de rette forhold til at håndtere dem ordentligt.

De rette værktøjer til konflikthåndtering

I forløbet vil I få de rette værktøjer, der vil hjælpe jer med bedre at kunne håndtere konflikterne på arbejdspladsen og i privatlivet. Nogle gange kan løsningerne være så simpelt som at stille inviterende spørgsmål i modsætning til ironiske eller nedladende spørgsmål. I andre tilfælde løsningen være mere kompliceret. Men vid dig sikker på at vi nok skal finde en løsning.