Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du som leder eller medarbejder trives på arbejde med dine opgaver og dine relationer – og det er mere end den obligatoriske ArbejdsPladsVurdering (APV).

Et godt psykisk arbejdsmiljø skaber motivation, trivsel og effektiv opgaveløsning. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan medføre høje følelsesmæssige krav, der påvirker jer negativt. Det er vores speciale at hjælpe jer med at udvikle og fastholde et godt psykisk arbejdsmiljø.

Det kan fx handle om:

 • udvikling og fastholdelse af social kapital, der bl.a. handler om at kunne udføre kerneopgaven bedst muligt
 • relationel koordinering – udvikle samarbejdet med din leder, kolleger, kunder, klienter, etc.
 • indflydelse på tilrettelæggelse af eget arbejde
 • håndtering af mobning, konflikter, vold og trusler
 • trivsel og arbejdsglæde
 • stresshåndtering
 • og meget andet

Et godt arbejdsmiljø skabes gennem alles aktive bidrag, gennem følgeskab og lederskab.

Hvad kan I gøre, hvis I har et dårligt psykisk arbejdsmiljø?

Hvis I har mistanke om mobning eller andre komplekse problemer i jeres organisation, er det vigtigt, at I reagerer og søger hjælp. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø viser sig ofte i ændret adfærd, lav tillid og manglende samarbejde, som gør det svært for jer at navigere professionelt. Bliver disse belastninger ikke bearbejdet, kan det medføre mistrivsel og dårlig opgaveløsning – og kan ende i et påbud fra Arbejdstilsynet.

Frem for at lade tvivlen råde om, hvordan I skal gribe problemerne an, kan det være en fordel af samarbejde med en specialist i psykisk arbejdsmiljø, som har erfaring med den bedste proces frem mod en løsning af de psykosociale problemer.

Hvorfor fokus på trivsel og et positivt psykisk arbejdsmiljø?

Problemer med arbejdsmiljøet påvirker hele organisationen. Fokus på bedre trivsel og mere arbejdsglæde skaber fundamentet for et godt arbejdsmiljø. Det er derfor i alles interesse at udvikle en sund arbejdspladskultur og at skabe et godt arbejdsmiljø.

Hvordan skaber I et bedre psykisk arbejdsmiljø?

På en arbejdsplads med høj social kapital er relationerne præget af:

 • en høj grad af indbyrdes tillid i organisationen
 • en oplevelse af retfærdighed, og at tingene går ordentligt for sig
 • at organisationens medlemmer evner at samarbejde konstruktivt

Social kapital er en måde at forstå, måle og tale om alt det, I som arbejdsplads kan udrette i kraft af gode relationer. Det handler om, hvordan bedre relationer gør jer i stand til at løse kerneopgaven bedst muligt.

Forskning på området viser, at høj social kapital øger virksomhedens produktivitet, kvalitet i opgaveløsningen og medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde.

Noget af det, der konkret giver et bedre psykisk arbejdsmiljø, er:

 • høj social kapital
 • ledelsesmæssig støtte og opbakning
 • fællesskaber på tværs af teams og afdelinger
 • indflydelse på og nærvær i samarbejdet
 • oplevelse af fælles ansvar
 • bearbejdning af følelsesmæssige krav
 • sammenhængskraft og effektivitet

Når ledere og medarbejdere har det godt, giver det jer de bedste muligheder for at skabe udvikling, forandring og innovation i hverdagen. En investering i det psykiske arbejdsmiljø betaler sig med andre ord. Når I arbejder sammen, er I med til at udvikle jeres organisation. Dermed bliver alle vindere.

Sådan arbejder vi sammen om udvikling af jeres psykiske arbejdsmiljø

Når vi arbejder med psykisk arbejdsmiljø og trivsel, tager vi udgangspunkt i jeres aktuelle problemstillinger og behov for udvikling. Ofte sætter vi kerneopgaven i centrum og kortlægger jeres særlige arbejdspladskultur og trivsel. Den enkeltes trivsel er nemlig en afledt effekt af, at samarbejdet om kerneopgaven fungerer.

Typisk ser processen således ud:

1. Fastlægge et ønsket mål

Hvad ønsker I at opnå i en udviklingsproces?

2. Kortlægge det psykiske arbejdsmiljø 

Trivselsfaktorer og risikofaktorer

3. Igangsætte initiativer

Med henblik på at bedre arbejdsmiljøet

4. Bistå med processtøtte undervejs

Individuelt, i grupper, til ledelsen og organisationen

I får rådgivere med:

 • høj social kapital
 • ledelsesmæssig støtte og opbakning
 • fællesskaber på tværs af teams og afdelinger
 • indflydelse på og nærvær i samarbejdet
 • oplevelse af fælles ansvar
 • bearbejdning af følelsesmæssige krav
 • oplevelse af fælles ansvar
 • bearbejdning af følelsesmæssige krav
Ur

Hvor lang tid tager det?

Hvert forløb udvikles i samarbejde med jer og er typisk projektbaseret. Længden af forløbet aftales med jer på baggrund af jeres ønsker og behov og ud fra vores faglige vurdering.

Vi tager gerne ud på et uformelt besøg for at drøfte, hvordan I bedst muligt får støtte fra os til at løse og forebygge psykosociale problemer.