I en verden præget af konstante forandringer – nogle gange i eksponentiel hastighed, er der et stigende krav om at udvikle og effektivisere organisationen. Det handler både om at udvikle opgaven og relationerne.

Vi har fokus på organisationens sammenhængskraft og arbejder typisk ud fra IGLO-modellen, hvor vi arbejder med:

 • Individet
 • Gruppen
 • Ledelsen
 • Organisationen

Ved at kortlægge alle fire elementer, får I værdifuld viden om jeres kultur og udviklingsmuligheder.

Processer, vi kan vælge at sætte fokus på:

 • Gruppedynamikker og arbejdspladskultur – arbejdsgruppens samarbejde, kommunikation og kultur
 • Sunde arbejdsfællesskaber
 • 3-i-1-målinger
 • Trivselspolitikker
 • APV, årlig drøftelse og suppleringskurser
 • Lederudvikling
 • Strategiprocesser
 • Ledelse af psykisk arbejdsmiljø
 • Forandringsprocesser – koblingen mellem drifts- og forandringsledelse
 • Konflikthåndtering
 • Social kapital

Sådan arbejder vi sammen med jer om organisationsudvikling

Før vi går i gang, aftaler vi:

1

Et ønsket mål

Hvad ønsker I at opnå med processen?

2

Initiativer

til at nå dette ønskede mål

3

Hvordan vi inddrager, rådgiver og vejleder 

ledere og medarbejdere med henblik på at skabe forandringerne (fra nye arbejdsgange og indsatsområder til et nyt mindset) og forankrer den nye virkelighed

4

Hvordan vi følger op

og evaluerer processen og effekten af forandringerne.

I får rådgivere med:

 • en dialogisk og praksisbaseret arbejdsmetode
 • en involverende og lærende tilgang til implementering og håndtering af forandringer
 • fokus på at arbejde struktureret og målrettet
 • indsigt i menneskelige ressourcer
 • respekt og nysgerrighed
 • en tryg og tillidsfuld måde at arbejde på
Ur

Hvor lang tid tager det?

Vi arbejder altid projektbaseret og alle udviklingsforløb designes i samarbejde med jer. Længden af forløbet aftales med jer inden opstart på baggrund af jeres ønsker og behov og ud fra vores faglige vurdering.