Annette Højmann

Administrerende direktør og partner

Online CV

Følg

Annette har arbejdet med organisationsudvikling, ledelse og psykisk arbejdsmiljø og trivsel siden 1999.

Da Annette gennem årene som konsulent har oparbejdet et solidt kendskab til organisationspsykologiske udviklingsprocesser og er særlig optaget af gruppedynamikker og ledelsespsykologi, får I en særdeles kompetent samarbejdspartner ved opgaver, der kræver indblik i netop samarbejde og psykologien mellem mennesker.

Annette bidrager konstruktivt ved komplekse udviklingsopgaver på en let og imødekommende måde. I vil opleve en høj grad af involvering i opgaven fra Annettes side. Hun ser det som sin væsentligste opgave at få det bedste frem i både jeres medarbejdere og ledere til gavn for den samlede organisation.

Autoriseret rådgiver ved påbud inden for psykisk arbejdsmiljø

Annette bistår offentlige og private virksomheder med at kortlægge risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø, og I får derfor en erfaren autoriseret rådgiver til at løse de udfordringer, I står over for, hvis I for eksempel har fået et påbud fra Arbejdstilsynet.

Særlige personlige kompetencer

Annette er kendt for sin involverende og dialogbaserede arbejdsmetode og er god til at skabe ro i den uro, der kan opstå, når store forandringer skal implementeres. Andre kunder siger om Annette, at hun er god til at lytte og indkredse behovet for udvikling.

Hun spiller aktivt ind i alle faser af jeres udviklingsprojekter; fra idéudvikling over procesbeskrivelse til proceskonsultation og evaluering, og hun følger ofte organisationerne igennem flere år.

Hun er kvalificeret til at håndtere organisatoriske udfordringer med det psykisk arbejdsmiljø og som autoriseret rådgiver at arbejde med risikofaktorerne i det psykiske arbejdsmiljø.

Erhvervserfaring

Erfaring med påbudssager

Annette har håndteret, arbejdet med og undervist i mere end 25 påbudssager i kategorien Psykisk arbejdsmiljø inden for de seneste syv år:

 • autoriserede rådgivningspåbud
 • undersøgelsespåbud
 • generel rådgivning ved ikke-autoriserede påbud
 • erfaring med organisationsudvikling og psykisk arbejdsmiljø

For at forebygge risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø har Annette:

 • udviklet og implementeret organisationsinterne politikker for arbejdsmiljøet
 • udviklet, gennemført og fulgt op på trivselsmålinger, herunder udarbejdet fælles metoder til opfølgning på tværs af en koncern

Erfaring med større trivselsprojekter på offentlige og private virksomheder på individ-, gruppe-, ledelse- og organisationsniveau

Annette har siden 1999:

 • implementeret værktøjer inden for social kapital i APV-arbejdet og MUS-koncepter
 • bistået ved APV og drøftelser om dårligt arbejdsmiljø
 • undervist på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for AMO-organisationer
 • arbejdet med indsatser for sygefravær på strategisk niveau
 • bistået ved stresshåndtering og formulering af stresspolitik
 • håndteret mobning og mobbelignende adfærd, herunder udarbejdet mobbepolitikker
 • workshops om konflikthåndtering og voldsforebyggelse, herunder nænsomt nødværge
 • faciliteret forandringsprocesser – struktur, kultur, kommunikationsveje, ledelsesforandringer
 • workshops om arbejdsglæde
 • faciliteret kommunikationstræning
 • udført procesarbejde og ekspertrådgivning

Uddannelsesmæssig baggrund

Annette er uddannet cand.mag. i kommunikation, psykologi og tysk ved Ålborg Universitet.

Hun er desuden certificeret managementkonsulent CMC og anvender en række psykologiske profilværktøjer i sit konsulentarbejde. Hun er efteruddannet proceskonsulent og inden for strategi og forretningsudvikling. Senest har hun afsluttet en tre-årig efteruddannelse i psykologi ved Aalborg Universitet og deltaget i flere internationale konferencer i The Tavistock Institute of Human Relations.

Kurser og efteruddannelse

2015
Nordisk arbejdskonference i regi af NOVi med udgangspunkt i Tavistock-metoden (B-delen af arbejdsmetoden)
2014
Nordisk arbejdskonference i regi af NOVi med udgangspunkt i Tavistock-metoden (A-delen af arbejdsmetoden)
2011
Personligt lederskab, Vestas’ interne lederuddannelse, 12 dage
2009
CMC-certificering, Certified Management Consultant gennem Dansk Management Råd v. Dekan Jesper Strandskov, SDU
2009
People Tools-certificering – et psykologisk analyseværktøj til rekruttering og sammensætning af teams
2009
ICF International Coach Federation, 40 timers teori
2006
Discover-certificering i DiSC Person-profilanalyse og DiSC Coach-profilanalyse
2005
Erhvervsøkonomi for ikke-økonomer
2005
Proceskonsulentuddannelse ved Ankerhus Gruppen, 1½ år
2002
1 ½ årig uddannelse i uddannelsesplanlægning, salg og analyse af kundebehov

Erhvervsmæssig baggrund

2016
Adm. Direktør og chefkonsulent
Ankerhus Group

 • Ledelse og udvikling af Ankerhus Group
 • Lederudvikling og –sparring på alle niveauer i private og offentlige organisationer
 • Ledergruppeudvikling med fokus på gruppedynamikker og organisationspsykologiske processer i ledergrupper
 • Identifikation og håndtering af problemer ved det psykisk arbejdsmiljø
 • Rådgiver ved autoriserede arbejdsmiljøpåbud
 • Personprofilanalyser ved sammensætning af lederteams
 • Tekstforfatning af artikler
 • Udvikling af lederudviklingsprogrammer og undervisningsmateriale til ledelse af psykisk arbejdsmiljø
 • Strategisk organisationsudvikling og forandringsledelse – rådgivning af topledere

2011-2015
Freelance chefkonsulent (psykisk arbejdsmiljø, ledelse og organisationsudvikling)
Ankerhus Gruppen & ArbejdsmiljøCentret

 • Lederudvikling og -sparring på alle niveauer i private og offentlige organisationer
 • Ledergruppeudvikling med fokus på gruppedynamikker og organisationspsykologiske processer i ledergrupper
 • Identifikation og håndtering af psykiske arbejdsmiljøproblemer
 • Rådgiver ved autoriserede arbejdsmiljøpåbud
 • Kulturanalyser og redegørelser til HR og direktioner med henblik på organisationsforandringer og -udvikling
 • Strategisk kompetenceudvikling for funktionærer og timelønnede
 • Proceskonsultation med ledere og medarbejdere
 • Udvikling af kompetencegivende og virksomhedsinterne lederuddannelser
 • Undervisning i virksomhedsinterne forløb i ’Ledelse af psykisk arbejdsmiljø’, kompetencegivende på diplomniveau på professionshøjskoler i Danmark i ’Organisation og styring’ og i ’Ledelse af forandringsprocesser’
 • Fundamental HR-rådgivning fra international rekruttering, ca. 1.250 medarbejdere
 • Personaleansvar for fem medarbejdere
 • Udvikling og implementering af HR-strategier og Vestas ’Turn Around 2011’
 • Intern strategisk rådgivning og coaching i relation til udvikling af menneskelige ressourcer
 • Lederudvikling på Vice President-niveau, Vestas Control Systems
 • Udvikling af kompetencestrategier for Safety
 • Individuel og gruppevis ledersparring
 • Ansvarlig for KPI’er på fire strategiske niveauer inden for læring og arbejdsmiljø

2007- 2010
Chefkonsulent
Ankerhus A/S, København og Hinnerup

 • Rådgiver inden for organisationsudvikling, medarbejder- og lederudvikling og psykisk arbejdsmiljø
 • Ansvarlig for Ankerhus’ autoriserede arbejdsmiljøarbejde i psykisk arbejdsmiljø
 • Proceskonsultation og facilitering af udviklingsprocesser
 • Fusions- og værdiprocesser for ledergrupper
 • Ledelsescoaching af mere end 500 ledere med udgangspunkt i 360-graders lederevalueringer og trivselsmålinger
 • Udvikling af og undervisning i særligt tilrettelagte udviklingsforløb
 • Udviklede og gennemførte tre Diplommoduler i den offentlige sektor
 • 2008 indstillet til Dansk Management Råds Konsulentpris i kategorien ’Organisation’
 • 2009 valgt til årets medarbejder i Ankerhus Gruppen

2005 – 2006
Udviklingskonsulent og underviser
AMU Nordjylland

 • Gennemførsel af et særligt tilrettelagt projekt inden for psykisk arbejdsmiljø (KRAM-projektet) for timelønnede medarbejdere
 • Udvikling af læringsforløb for virksomheder inden for strategisk kompetenceudvikling, psykisk arbejdsmiljø, konflikthåndtering og kommunikation
 • Udarbejdelse af undervisningsmaterialer for SCKK, Statens Center for Kompetence og Kvalitetsudvikling
 • Undervisning af faglærte og ledere i det private erhvervsliv

2003 – 2005
Udviklingskonsulent
Nordjysk Kompetence Udvikling, Nordjyllands Amt

 • Rådgivning i private nordjyske virksomheder (SMV) i treårigt EU-projekt
 • Analyse af kompetenceudviklingsbehov
 • Foredragsholder
 • Koordinator i tværfaglige arbejdsgrupper om arbejdsmarkedspolitik

1999 – 2003
Udviklingskonsulent og underviser                  
VUC Hobro-Nørager

 • Undervisning i samarbejde, kommunikation, formidling og ledelse, tysk, engelsk og dansk
 • Genplacering og rekruttering
 • Foredragsholder
 • Koordinator i tværfaglige arbejdsgrupper i amterne

1998 – 1996
Underviser     
Skørbæk-Ejdrup Friskole & Aalborg Handelsskole

Personlige oplysninger om Annette Højmann Kristensen

 • Født 1968 og gift med Lars, der er direktør i en trægrossistvirksomhed, og mor til 2 voksne sønner på 23 og 26 år
 • Siden år 2000 bestyrelsesmedlem i FOKUS Folkeoplysning Aftenskole og Daghøjskole
 • Siden 2012 bestyrelsesformand og med til at etablere den socialøkonomiske virksomhed Kaffé Fair
 • Igennem mere end 20 år frivilligt socialt arbejde i diverse foreninger og bestyrelser

Joanna Wieclaw

Chefkonsulent

Online CV

Følg

Uddannelsesmæssig baggrund

Joanna Wieclaw har en ph.d. inden for arbejdspsykologi, som er bygget oven på en uddannelse i cand.psych. – begge fra Aarhus Universitet.

Hun har forsket og fungeret som ledende psykolog i tidligere stillinger. For at holde sig opdateret deltager Joanna løbende i danske og internationale konferencer og efteruddannelse.

Særlige specialer – organisationsudvikling og forandringsprocesser

Joanna har 30 års erfaring inden for arbejds- og organisationspsykologi – sær­ligt inden for orga­ni­sa­tions­udvikling og foran­dringsprocesser. Hendes fokus er primært på det psykiske arbejdsmiljø, trivsel og arbejdsglæde. Joanna har et skarpt øje for kompleksiteten i moderne organisationer og dens betydning for både arbejdspladsen og den enkelte medarbejder.

International indsigt i landekulturers betydning for virksomhedens kultur

Joanna er også excellent til at håndtere udfordringer i organisationer med flere kulturer, da hun er vokset op i Polen og i 6 år var ansat på et universitet i Nigeria. Siden 1985 har Joanna haft et spændende uddannelses- og arbejdsliv i Danmark.

Særlige personlige kompetencer

Hun arbejder involverende og dialogbaseret og er en inspirerende og kreativ konsulent, sparringspartner og underviser på alle niveauer i organisationen.

Joanna er særligt dygtig til samtaler med ansatte, som oplever arbejdsrelaterede helbredsproblemer (stress, depression, angst, krisereaktioner, mobning og alvorlige konflikter). Hun er desuden en medfølende og løsningsorienteret terapeut.

Joanna har arbejdet med både offentlige og private arbejdspladser og bidrager konstruktivt til at skabe arbejdspladser, hvor den enkelte trives med en effektiv opgaveløsning i konstruktive, samarbejdende arbejdsfællesskaber.

Vibeke Haldrup

Chefkonsulent

Online CV

Følg

Vibeke har arbejdet med ledelse, organisations- og medarbejderudvikling i hele sit arbejdsliv. Hun har dels haft overordnet lederansvar for op til 100 medarbejdere og arbejdet som in-house konsulent og ekstern konsulent.

Derfor spiller hun ind med solid erfaring hvad angår alt fra det overordnede ledelsesansvar, budgetter, personaleledelse mv. Hun kender til at rammesætte, koordinere projekter og sikre sammenhængskraft og bæredygtige strukturer i organisationer. At hun er en erfaren proceskonsulent og leder gør hende ydermere til en stærk sparringspartner på alle niveauer af en organisation.

I sit arbejdsliv har Vibeke både været ansat i det private og offentlige, så hun forstår opbygningen og beslutningsprocesser i både private virksomheder, i offentlige og regionale institutioner.

Konfliktmægling som speciale

Uddannelsesmæssigt er Vibeke også stærk – og har bl.a. stor erfaring med konflikthåndtering, kommunikation, gruppeprocesser og mægling i teori og praksis.

Vibeke samarbejder med organisationer og virksomheder ud fra et psykodynamiske og  dialogbaserede perspektiv med fokus på kompetencer og udvikling. Vibeke er klædt på både i teori og praksis til at assistere i, at man som organisation holder snuden i sporet ift. kerneopgaven uden at miste fokus på den sociale kapital. Kort sagt, hvad man som organisation skal levere på alle niveauer for at levere kerneopgaven. De ting, Vibeke i den forbindelse fokuserer på, er fx processtyring, organisationsplanen, kompetenceudvikling, sammenhængskraften og samarbejdet i organisationen på alle niveauer. Derudover har Vibeke erfaring i at afholde individuelle samtaler og udvikling, hvor vi særligt kan nævne certificering i DiSC-profil- og 15 FQ +-analyser.

Et af Vibekes arbejdsfelter er håndtering af konflikter og konfliktmægling – både interpersonelle og organisatoriske konflikter. Hendes indsigt i både det strukturelle og organisatoriske kommer i spil i hendes konfliktarbejde. Med fokus på relationer, struktur, rammer og kompetencer arbejder Vibeke med interpersonelle og strukturelle udfordringer på alle niveauer i organisationen.

Uddannelsesmæssig baggrund

2018

Bæredygtig ledelse/arbejdskulturer ved MacMann Berg

 • Strategier for arbejdet med bæredygtige arbejdskulturer
 • Sammenhængskraft og samarbejde i organisationen
 • Social kapital med forkus på kerneopgaven
 • Ledelsesteorier
 • Sproget som kulturskaber
 • Fra strategi til handling
 • Fra ambiøse ideer til kompetente handlinger

2016

Master i konfliktmægling ved det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet

 • Teoretisk vidensfelt om konflikters opbygning, udvikling og afvikling i organisationer, individuelt, i grupper og i almene samfundskonflikter på de strukturelle og interpersonelle niveauer
 • Kompetencer inden for mægling og meditation på alle niveauer
 • Dannelse og opførsel som en faktor i konfliktdannelse og -optrapning
 • Inddragelse af medarbejdere i konfliktløsning
 • Forskningsbaseret tilgang til konflikthåndtering og -mægling
 • Sprogets og kulturens indflydelse på konflikter
 • parts perspektiv på konflikt, som sikrer, at alle bliver hørt, set og mødt
 • Procesuel retfærdighed

2008

Familieterapeutisk efteruddannelse ved Center for Familie og Psykoterapi.

 • Fokus på de svære samtaler og behandling

2004-2010

Certificeret terapeut og supervisor ved Institut for Gestaltanalyse

 • Speciale i individuelle samtaler og udvikling i gruppesammenhænge
 • Det indre lederskab

2000-2001

Diplom i psykologi, ledelse og pædagogiske processer ved Aalborg Universitet

Erhversmæssig baggrund

2020-
Chefkonsulent
Højmanns

 • Leder- og organisationsudvikling på alle niveauer i private og offentlige organisationer
 • Personprofilanalyser
 • Konfliktmægling
 • Arbejdsmiljø
 • Organisations udviklling

2017-2020
Leder i selvejende fond

 • Overordnet leder af tre afdelinger med fagligt, økonomisk og personalemæssigt ansvar.

2014-2017
Selvstændig konsulent
Vibeke Haldrup

 • Faglig konsulent på opholdsteder for domsanbragte unge
 • Supervion af specialkonsulenter i PPR, pædagoger, sygeplejersker, misbrugsbehandlere, rådgivere, behandlere, funktionærer, o.a.
 • Kurser i konflikthåndtering og mæglende tilgang
 • Tilsyn på dag -og døgninstitutioner inden for psykiatriske tilbud for unge og voksne på Færøerne
 • Konfliktmægling
 • MUS-konsulent
 • Coaching og udvikling af lederskab
 • Screening og behandling i lukkede fængsler

2010-2014
Familiepleje og tilsynskonsulent
Socialtilsyn midt og Horsens kommune

 • Match og opfølgning på anbringelser i familiepleje
 • Tilsyn på opholdssteder og kommunale institutioner inden for dag- og døgnområdet for børn, unge og voksne

2000-2010

Gruppeleder og familiekonsulent i familiehuset Skanderborg kommune
Skanderborg Kommune

Erhvervsmæssig baggrund

 • Vibekes familie består af mand, en voksen søn og en voksen bonusdatter.
 • Privat har Vibeke et engageret og levende liv, hvor hun rejser, snakker, er fysisk aktiv og tager på oplevelser med familie og venner. • Privat har Vibeke et engageret og levende liv, hvor hun rejser, snakker, er fysisk aktiv og tager på oplevelser med familie og venner.
 • Vibeke har tegnet og opført et bæredygtigt træhus i en skov, så hun kender til at være bindeled mellem håndværkere, arkitekter og andre fagfolk. Af sport fylder cykling og vandreture mest i Vibekes liv – og hun har blandt andet cyklet til Paris til fordel for julemærkehjemmene i Danmark og fra Worcklaw til Århus i forbindelse med kulturhovedstad 2017.
 • Gennem mere end 20 år udført frivilligt socialt arbejde bl.a. i forbindelse med konfliktmægling.
 • Vibeke beskriver sig selv som et engageret, interesseret, nysgerrig og kommunikerende menneske, der er god til at skabe tillid og samarbejde på alle niveauer. Hun er tydelig i sin tale og kropssprog og arbejder gerne selvstændigt, hvor hun bruger sit gode overblik til at træffe beslutninger.
 • Har været bestyrelsesmedlem i en privat virksomhed.

Tilhørsforhold og medlemskaber

 • Netværk Team VirtuCycling